Szkolenia

ZAPRASZAMY Państwa na szkolenia organizowane przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.

Termin szkolenia 2013 rok

Temat szkolenia

Prowadzący

Cena
za 1 osobę

19 czerwca

"Chemikalia w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne"

mgr Marek Rochna - wykładowca i specjalista z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu przedsiębiorcom w procesie wdrażania przepisów regulujących obrót i stosowanie chemikaliów

395 netto + 23% VAT

Za dodatkową opłatą 50 PLN + VAT /1 osobę oferujemy dostęp przez 2 miesiące do szkolenia e-learnigowego

pt. "Kontrola Inspekcji w przedsiębiorstwie"

demo szkolenia dostępne jest pod adresem http://elearning.ekofutura.com.pl

Formularz e-learning

Miejsce szkoleń: Eko-Futura Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź

Program szkoleń:

FORMULARZ zgłoszenia 19 czerwca

Program szkolenia:

08:40 - 09:00 – Rejestracja uczestników i rozpoczęcie szkolenia,

1. Omówienie i wskazanie na praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie rozporządzeń:

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;

szkoleń BHP i ogólnych przepisów BHP,

- w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- REACH, CLP oraz kart charakterystyki, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

2. Zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi występującymi w procesie pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników (z uwzględnieniem organizacji pracy i stanowisk pracy);

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń;

4. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy charakterystycznych dla stanowiska pracy, na których występują szkodliwe czynniki chemiczne oraz związana z nimi profilaktyka.

13:00 -13:30 – Przerwa na lunch (restauracja przy ul. Piotrkowskiej),

15:30 -16:00 – Indywidualne konsultacje uczestników szkolenia.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia prosimy przesłać faxem (42/ 630 96 35) lub e-mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Zapewniamy:

- najbardziej aktualne informacje w zakresie tematycznym szkolenia,

- profesjonalny przekaz wiedzy przez  najlepszych specjalistów w kraju i Europie w dziedzinie objętej tematyką szkolenia,

- możliwość indywidualnych konsultacji z Ekspertem prowadzącym szkolenie,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych.

Zapraszamy,

Zespół Eko-Futura Sp. z o.o.

 

Klasyfikacja i oznakowanie według rozporządzenia CLP.”

 
ISO 9001

Certyfikat ISO 9001Z przyjemnością informujemy Państwa, iż w trosce o podwyższenie jakości oferowanych przez naszą firmę usług wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, potwierdzony certyfikatem wydanym przez akredytowana jednostkę certyfikującą.

 
Pakiet oferowanej pomocy w wypełnieniu obowiązków nakładanych przepisami rozporządzeń REACH i CLP

audyty REACH w trakcie konsultacji indywidualnych Państwa firmy z naszymi doradcami
Informacji udziela Prezes Zarządu: Lech Majka
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pomoc przy negocjacjach z partnerami w danym SIEF w szczególności partnerami z innych państw Unii Europejskiej
Informacji udziela kierownik: Katarzyna Góreczna
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pomoc w sporządzeniu dokumentacji rejestracyjnej pełnej, jak i tej przedkładanej indywidualnie, przez każdego rejestrującego substancje indywidualnie
Informacji udziela dyrektor: Elżbieta Ciarcińska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pomoc przy zlecaniu badań, jeżeli będą konieczne,
Informacji udziela kierownik: Katarzyna Góreczna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pomoc przy sporządzeniu raportu bezpieczeństwa chemicznego,
Informacji udziela dyrektor: Elżbieta Ciarcińska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

pomoc przy klasyfikacji, oznakowaniu i sporządzaniu i aktualizowaniu kart charakterystyki zarówno w dotychczasowym systemie klasyfikacji jak i uwzględniającym już klasyfikację zgodną z CLP
Informacji udziela dyrektor: Elżbieta Ciarcińska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 

Szukaj

VIP