Eko-futura Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze to inaczej substancje czynne lub mieszaniny zawierające co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne (Dz.U. z 2002r Nr 175, poz. 1433). Dyrektywa 98/8/WE wprowadziła podział biocydów pod względem przeznaczenia, co zostało uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. (podział ten wyróżnia 4 kategorie biocydów obejmujące łącznie 23 grupy produktów). W przypadku problemów z zaklasyfikowaniem produktu biobójczego służymy Państwu nasza pomocą.


Zgodnie z obowiązującym prawem na terytorium RP mogą znajdować się w obrocie tylko takie produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, pozwolenie czasowe oraz te, które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych. EKO-FUTURA jest gotowa pomóc Państwa firmie w procesie uzyskania pozwolenia czasowego na wprowadzenie do obrotu na terytorium RP produktu biobójczego, a także w przygotowaniu i wdrożeniu procedur zgodnych z wymaganymi przepisami unijnymi.


Zorganizowaliśmy również szkolenia z zakresu biocydów, które prowadzone zostały przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Służymy Państwu pomocą w przygotowywaniu różnego rodzaju opinii w sprawach produktów biobójczych, a także oznakowania tych produktów.