Eko-futura Sp. z o.o.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pomoc prawna REACH

W zakresie wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH):

 1. Pomoc prawna w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), oraz określenia jego skutków dla działalności przedsiębiorstwa
 2. Pomoc prawna w zakresie interpretacji innych przepisów wspólnotowych powiązanych z wypełnianiem obowiązków nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
 3. Pomoc prawna w zakresie ochrony własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa
 4. Pomoc prawna w zakresie zachowania zgodności z krajowym i wspólnotowym prawem konkurencji - jak uniknąć naruszeń
 5. Pomoc prawna w zakresie tworzenia i zarządzania konsorcjum, uczestnictwa w konsorcjum
 6. Przygotowywanie umów, w szczególności w zakresie:
  1. Udostępniania danych (prawa autorskie)
  2. Działania wyłącznego przedstawiciela producenta spoza obszaru Wspólnoty
  3. Działania SIEF
  4. Działania konsorcjum
  5. Współpracy przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami lub z osobami trzecimi (firmy doradcze, niezależni eksperci itd.) - celem realizacji obowiązków nałożonych przez rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
 7. Pomoc prawna związana z uczestnictwem przedsiębiorstwa w SIEF lub konsorcjum
  1. Uczestnictwo w spotkaniach SIEF lub konsorcjum celem udzielania bieżącej pomocy prawnej, zmierzającej między innymi do uniknięcia naruszeń prawa konkurencji
  2. Pomoc prawna w zakresie oceny podejmowanych w ramach SIEF działań, ich skutków prawnych dla danego przedsiębiorstwa
  3. Pomoc prawna w zakresie oceny - poprawności, zgodności z prawem i z interesami przedsiębiorstwa - umów zawieranych w ramach SIEF
  4. Pomoc prawna w zakresie wypracowania i negocjacji korzystnego dla przedsiębiorstwa stanowiska na forum SIEF
 8. Reprezentacja przedsiębiorców w sporach prywatnych (między innymi dotyczących podziału kosztów i udostępniania danych, oraz inne) powstałych na gruncie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – przed komisjami arbitrażowymi i w sądach
 9. Reprezentacja przedsiębiorców w sporach z organami administracji publicznej oraz organami nadzoru, realizacja prawa do odwołania się od decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów