Eko-futura Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Monitoring treści kart charakterystyki

Gotowi jesteśmy przejąć Państwa obowiązek nieustannego śledzenia, często zmieniających się przepisów prawnych i w związku z tym, proponujemy prowadzenie ciągłego monitoringu aktualności Państwa kart charakterystyki w świetle przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a w szczególności obrotu i stosowania substancji i preparatów chemicznych.

Monitoring ma na celu bieżącą analizę treści przejętych od Państwa kart charakterystyki, pod kątem jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a następnie wykazanie oraz poinformowanie Państwa o konieczności aktualizacji wybranych kart charakterystyki produktów, wprowadzanych przez Państwa firmę do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.