Eko-futura Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenia

EKO-FUTURA od ponad 8 lat oferuje specjalistom i kadrze kierowniczej z firm branży chemicznej specjalistyczne konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki bezpieczeństwa chemicznego. Współpracujemy z kilkudziesięcioosobowym zespołem ekspertów i konsultantów uczestniczących w tworzeniu europejskiej regulacji REACH i poradników RIP (REACH Implementation Project), ze specjalistami z Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi oraz z ekspertami innych uczelni i instytutów naukowych zaangażowanych w działania na poziomie krajowym m.in. w rozporządzeniach REACH i GHS.

Nasze szkolenia dotyczą aktualnych i przewidywanych przepisów prawnych regulujących obrót i stosowanie chemikaliów, obecnie w szczególności w zakresie rozporządzenia REACH, kart charakterystyki, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, GHS oraz produktów biobójczych.

Organizujemy szkolenia otwarte, ogólnopolskie, w których udział biorą przedsiębiorcy, pracownicy firm małych i dużych, przedstawiciele instytucji rządowych i jednostek naukowych. Oferujemy również szkolenia indywidualne, zamknięte, dla pracowników konkretnych firm. Są one w większym stopniu wyspecjalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.

W porozumieniu z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizowaliśmy studia podyplomowe: "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH" oraz "REACH, GHS, produkty biobójcze i środki ochrony roślin - zastosowanie praktyczne w zarządzaniu chemikaliami w przedsiębiorstwie".

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje zaświadczenie wydane przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych "EKOFUTURA" zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186)