Oznakowanie opakowań

Współpracujący z nami specjaliści służą Państwu pomocą w zakresie:

  1. projektowania, odpowiadających polskim wymogom prawnym, etykiet ostrzegawczych na opakowania jednostkowe niebezpiecznych preparatów chemicznych,
  2. weryfikacji poprawności etykiet ostrzegawczych preparatów wchodzących na rynek polski,
  3. doradztwa w zakresie zastosowania właściwych opakowań dla nowych produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne,
  4. doradztwa w zakresie właściwego oznakowania podczas transportu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych oraz procedur i dokumentów, wymaganych na terytorium Polski w związku z takimi przewozami.
 
 

Szukaj

VIP