Eko-futura Sp. z o.o.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konsultacje, ekspertyzy, opinie

Współpracujący z nami specjaliści zaangażują się w pomoc dla Państwa w zakresie:

 1. spełnienia wymagań polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i sporządzania kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych,
 2. właściwego oznakowania opakowań niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych oraz oznakowania podczas transportu,
 3. opracowania instrukcji BHP oraz prawidłowego oznakowania ostrzegawczego stanowisk pracy,
 4. ekspertyz i opinii dla urzędów, władz celnych, instytucji i inspekcji państwowych.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa wysiłki w realizacji procedur i wymagań formalno-prawnych, związanych z wprowadzeniem produktów chemicznych, klasyfikowanych jako niebezpieczne do obrotu na rynku krajowym.

Doradzamy i pomagamy w wypełnieniu obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH:

 1. jako strona trzecia,
 2. jako dostawca szkoleń specjalistycznych,
 3. jako doradca, wspomagający w przeprowadzeniu procesu rejestracji i utworzenia niezbędnej dokumentacji,
 4. jako zewnętrzny konsultant wspomagający w wykonaniu oceny przygotowania firmy do REACH i kompleksowej oceny gospodarki chemikaliami.
 5. jako doradca w przepływie informacji w łańcuchu dostaw, pomagamy w przygotowaniu kart charakterystyki i ich aktualizacji, scenariuszy narażenia, Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego, dossier rejestracyjnego.