Eko-futura Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje o nas

Eko-Futura Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-szkoleniową. Początki działalności  firmy sięgają 1996r. Od roku 2001 Eko-Futura funkcjonuje jako Spółka z o.o.

Wyzwaniem, które było inspiracją utworzenia firmy było przekonanie, że przyszłość należy do ekologii – ochrony środowiska, a więc także człowieka w środowisku pracy i życia. Podjęto przygotowania, aby zgromadzić zespół najlepszych ekspertów zarówno krajowych jak
i międzynarodowych specjalizujących się w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, dzięki czemu Eko-Futura mogła stać się profesjonalnym doradcą dla przedsiębiorstw szeroko rozumianej branży chemicznej w Polsce i w Europie.

Współpracę z nami nawiązało dotąd  ponad 1400 polskich i zagranicznych firm.

Eko-Futura specjalizuje się w :
- w przygotowywaniu tłumaczeniu i aktualizowaniu dokumentów wymiany informacji w łańcuchu dostaw chemikaliów przemysłowych (dziesiątki tysięcy przygotowanych dokumentów),
- w  prowadzeniu szkoleń otwartych i dla firm indywidualnych w zakresie przepisów regulujących obrót i stosowanie chemikaliów (od 2002r.). W 2007 r. zarejestrowano  Ośrodek szkoleniowy: Centrum Szkoleń Specjalistycznych EKOFUTURA.  Łącznie przeszkolono ponad 3400 osób.

Eko-Futura współpracowała z uczelniami wyższymi takimi jak: Politechnika Krakowska w Krakowie i Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku  inicjując uruchomienie i wspierając uczelnie zorganizowaniu, utworzeniu programów szkoleniowych oraz zapewniając grono wykładowców umożliwiających  organizację studiów podyplomowych w zakresie:
- „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w ramach rozporządzenia REACH”
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki  (2008r.)
„Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w ramach rozporządzenia REACH” - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Instytut  Kształcenia Podyplomowego (2007/2008r.)
- „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku , Instytut  Kształcenia Podyplomowego (2008/2009r.)
- „REACH, GHS, produkty biobójcze i środki ochrony roślin - zastosowanie praktyczne w zarządzaniu chemikaliami w przedsiębiorstwie" - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,Instytut  Kształcenia Podyplomowego (2009/2010r.)
Łącznie studia podyplomowe ukończyło 80 studentów.


Eko-Futura jako pierwsza instytucja  w Polsce dokonała tłumaczenia rozporządzenia REACH i zamieściła je na swojej stronie internetowej, tak, aby umożliwić zainteresowanym osobom i  jednostkom zapoznanie się z wówczas planowanym do wdrożenia rozporządzeniem REACH.
Eksperci  Eko-Futury przeprowadzili ponad 100 konsultacji indywidualnych w przedsiębiorstwach w trakcie których pomagali przedsiębiorcom ustalić ich obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH, a następnie sposoby realizacji tych obowiązków.
W imieniu współpracujących z Eko-Futurą przedsiębiorstw dokonano rejestracji wstępnej (lub późnej rejestracji wstępnej ) zgodnej z rozporządzeniem REACH kilkuset substancji chemicznych.
Eko-Futura na zlecenie Klientów przeprowadziliśmy proces rejestracji właściwej kilkunastu substancji  zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym również rejestracji substancji właściwej prowadzonej  przez wiodącego rejestrującego.
W imieniu partnerów handlowych Eko-Futura  zgłaszała  do ECHA klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych zgodnie z REACH z uwzględnieniem rozporządzenia CLP.
Eko-Futura przygotowuje liczne konsultacje indywidualne oraz opinie w sprawach związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych.

Eko-Futura przygotowała i  złożyła w odpowiedzi na ogłoszone konkursy wnioski o dofinansowanie projektów  ze środków Unii Europejskiej  a  następnie wygrała  otrzymując  akceptację i dofinansowanie (łącznie na kwotę:  3.200.864,00 PLN) następujących projektów:
- „Posiadając kwalifikacje stajesz się poszukiwanym pracownikiem”-  projekt zrealizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, działanie 6.1.1., 178 uczestników. Wartość dofinansowania projektu:  1. 082.750,00 PLN. 2009/2010. Projekt skutecznie zrealizowany i rozliczony.
- „Podstawy zarządzania chemikaliami” - projekt zrealizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim, działanie 8.1.1., 80 uczestników. Projekt z udzielaniem pomocy publicznej.  Wartość dofinansowania projektu:  470.810,00 PLN . 2010/2011r.  Projekt skutecznie zrealizowany i rozliczony.
- „Twój sukces w Twoich rękach – dofinansowanie działalności gospodarczej” – projekt zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, działanie 6.2, 25 wyłonionych uczestników, 21 osób  utworzyło i prowadzi w ramach projektu działalność gospodarczą. Wartość projektu:  896.520,00 PLN. Projekt z udzielaniem pomocy publicznej. 2011/2012r.  Projekt skutecznie zrealizowany i rozliczony.
- „Business English” – projekt zrealizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim, działanie 8.1.1., 80 uczestników. Projekt z udzielaniem pomocy publicznej. Wartość dofinansowania projektu: 750.784,00 PLN. 2011/2013. Projekt skutecznie zrealizowany.

Eko-Futura prowadzi niezależną, samodzielną merytorycznie jednostkę naukowo – usługową: Instytut Oceny Ryzyka.
W trakcie ponad 10 lat działalności Eko-Futura nawiązała kontakty i współpracę z wieloma specjalistami  i ekspertami w branży bezpieczeństwa chemicznego z uczelni wyższych i instytutów naukowych, dlatego też możemy  zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość merytoryczną  oferowanych usług w połączeniu z wysokim standardem obsługi.  


Zarząd Eko-Futura Sp. z o.o.
kwiecień 2013