Eko-futura Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wykładowcy


mgr inż. Elżbieta Ciarcińska

Elżbieta CIarcińskaOsobą odpowiedzialną za organizację szkoleń i kontakt
z Państwem w sprawie pozostałych usług oferowanych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o. jest Elżbieta Ciarcińska - Dyrektor, Członek Zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH

 

prof. dr hab. med. Bogusław Barański

Bogusław BarańskiWspółtwórca i współorganizator Zakładu Oceny Toksyczności oraz Zakładu Kancerogenezy, Teratogenezy i Mutagenezy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Międzyresortowej Komisji ds. Aktualizacji Wykazu NDS i NDN latach 1991-1995

Kierownik Zespołu Toksykologii Przemysłowej oraz Z-ca Dyrektora IMP w Łodzi 1990 -1995

Regionalny Doradca ds. Zdrowia Pracujących Europejskiego Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w latach 1995 - 2001

Ekspert międzynarodowy ds. zdrowia pracujących w Projektach Unii Europejskiej w Turcji i Federacji Rosyjskiej w latach 2004-2007

Autor i współautor ok. 150 publikacji w zakresie oceny toksyczności, ryzyka zdrowotnego i zdrowia publicznego

 

dr Jerzy Majka

Jerzy MajkaInspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych- kieruje Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego - specjalizacja biochemia

W roku akademickim 1974 - 1975 ukończył roczny kurs Toksykologii Środowiskowej na Uniwersytecie w Cincinnati w USA

W roku akademickim 1984 - 1985 przebywał na rocznym stażu w Biurze ds. Pestycydów i Substancji Toksycznych w Agencji Ochrony Środowiska w USA

W 1982 r. obronił doktorat z toksykologii na Akademii Medycznej w Łodzi

Uczestniczył w negocjacjach z Unią Europejską w zakresie chemikaliów

Koordynował z ramienia Ministerstwa Zdrowia prace nad ustawą o substancjach i preparatach chemicznych

Reprezentował Polskę w Grupie Roboczej Rady UE ds. rozporządzenia REACH

Przedstawiciel Polski ds. chemikaliów, pestycydów i biotechnologii w OECD

Członek Komitetu Państw Członkowskich Europejskiej Agencji Chemikaliów

 

dr inż. Michał Andrijewski

Michał AndrijewskiDyrektor Departamentu do Spraw Oceny Ryzyka w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Dr n. med. w dziedzinie toksykologii

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie

Absolwent Podyplomowego Studium Chemii UŁ w Łodzi

Absolwent Podyplomowego Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi

Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Ekspert w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem

Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrożenia rozporządzenia REACH

Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów